Due diligence

Miksi due diligence -selvityksissä käsitellään henkilöstöä ja työsuhdeasioita?

Kun yritys tai sen osa myydään, kaupan kohteesta tehdään tyypillisesti due diligence -selvitys. Myyjän on kyettävä kertomaan potentiaaliselle ostajalle yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja toimintaan vaikuttavista olennaisista seikoista. Henkilöstöön liittyvät kysymykset ovat monessa järjestelyssä aivan keskeisessä asemassa, koska henkilöstöön sitoutuu usein liiketoiminnan kannalta keskeinen osaaminen ja ymmärrys ja toisaalta henkilöstö on merkittävä kustannuserä.

Ostajaa kiinnostavat työsuhdeasiat myös siitä syystä, että työsuhteisiin saattaa liittyä taloudellisesti merkittäviä riskejä, jotka realisoituvat vasta vuosien päästä. Ostajan kannalta on tärkeää selvittää, mitä kustannuksia ja taloudellisia riskejä henkilöstöön liittyy, jotta se osaa tarkasti määritellä kauppahinnan tai varautua riskeihin muulla tavoin kauppakirjassa.

HR-asioita koskevan due diligence -selvityksen oikea ajoittaminen intressin mukaan

Yritykselle voi olla hyödyllistä teettää HR-asioitaan koskeva due diligence -selvitys jo hyvissä ajoin ennen kuin potentiaalista ostajaa ryhdytään etsimään. Tällöin voidaan ennakollisesti pyrkiä ratkaisemaan sellaisia HR-kysymyksiä, jotka voisivat myyntitilanteessa tulla ongelmiksi. Tarpeellista voi olla esimerkiksi neuvotella tarkoituksenmukaiset johtajasopimukset avainhenkilöille ja päivittää tietosuojaan liittyvä dokumentaatio vastaamaan lain vaatimuksia.

Tyypillisesti due diligence -selvitys aktualisoituu kuitenkin vasta siinä vaiheessa, kun yritysjärjestely pyritään saamaan maaliin. Tällöin ostajan intressissä on yleensä varmistua siitä, että kohdeyrityksessä ei ole potentiaalisia työoikeudellisia riskejä, jotka voivat vaarantaa yrityksen toiminnan tai aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tai mainevaikutuksia. Ostajaa kiinnostaa yleensä esimerkiksi avainhenkilöiden sopimusehdot sekä kohdeyrityksen toiminnan laillisuus työehtosopimuksen noudattamisessa ja vaikkapa yhteistoimintamenettelyiden toteuttamisessa.

Asiantuntija-apua työoikeudelliseen due diligence -selvitykseen

Olemme avustaneet asiakkaitamme merkittävissä yritysjärjestelyissä sekä myyjän että ostajan näkökulmasta. Tavoitteemme on aina ymmärtää asiakkaamme keskeiset liiketoiminnalliset tavoitteet ja arvioida kohdetta niiden intressien näkökulmasta. Tunnemme työoikeudelliset riskit, jolloin voimme tuottaa asiakkaallemme tiedon, joka tarvitaan yritysjärjestelyn toteuttamiseksi asiakkaamme näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla.

Näitä tarjoamme

Konsultoimme asiakkaitamme päivittäin moninaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Palvelemme joustavasti ja tehokkaasti. Asiakkaamme etu on aina etusijalla, ja pystymme tarjoamaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Tarjoamme oikeudellista konsultaatiota muun ohella seuraavilla aihealueilla.

Työoikeudellinen konsultaatio

Organisaation muutosprosessit

Työ- ja johtajasopimukset

Työsuhteen päättämistilanteet

Työsuojelu ja työturvallisuus

Julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeoikeus

Työoikeudelliset riitaprosessit

Koulutus

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.

Työoikeudelliset kysymykset ovat monitahoisia, vaikka saattavat näyttää yksinkertaisilta. Ne vaativat työoikeuden eri osa-alueiden monipuolista ja syvää osaamista. Työoikeustiimimme on rakennettu vahvoista ja kokeneista tekijöistä. Ota yhteyttä!