Liikkeen luovutus

Erilaisiin yritysjärjestelyihin ja organisaation muutostilanteisiin liittyy monissa tapauksissa kysymys siitä, onko kyseessä mahdollisesti myös työoikeudellinen liikkeen luovutus. Arvioitavana voi olla esimerkiksi yhtiöittäminen, ulkoistaminen tai alihankkijan vaihtaminen.

 

Mitä tarkoitetaan liikkeen luovutuksella?

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön taikka näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, kun luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Toisin sanoen liikkeen luovutuksella tarkoitetaan identiteettinsä säilyttävän taloudellisen ja toiminnallisen kokonaisuuden luovuttamista.

Tilanteet saattavat olla välillä epäselviä ja hankalia, eikä liikkeen luovutuksen tunnistaminen ole aina yksiselitteistä tai helppoa. Se, muodostuuko tilanteessa liikkeen luovutus, ratkaistaan kokonaisarvioinnin perusteella. Liikkeen luovutusta koskevissa erityiskysymyksissä korostuvat EU-oikeus (ns. liikkeenluovutusdirektiivi) ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö.

Miten liikkeen luovutus vaikuttaa työsuhteisiin?

Liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät pääsääntöisesti liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtyminen on automaattista ja pakottavaa.

Miten liikkeen luovutustilanteita arvioidaan?

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota esimerkiksi seuraaviin seikkoihin:

  • millaisesta yrityksestä on kyse
  • siirtyykö henkilökuntaa ja kuinka paljon
  • luovutetaanko aineellisia tai aineettomia omaisuuseriä ja kuinka paljon
  • säilyykö asiakaskunta
  • jatketaanko toimintaa luovutuksen jälkeen samankaltaisena ja ilman pitkää katkosta
  • vaihtuuko työnantajasubjekti.

Yhteistoimintalain menettelysäännökset on muistettava

Liikkeen luovutustilanteissa tulevat huomioitavaksi myös yhteistoimintalain 4 luvun menettelysäännökset, jotka edellyttävät muun muassa henkilöstön tiedottamista ja velvollisuutta vastata henkilöstön kysymyksiin.

Tarjoamme asiantuntemuksemme asiakkaillemme haasteellisissa liikkeen luovutusta koskevissa erityiskysymyksissä. Olemme hyvin perehtyneitä myös kansainväliseen ja EU-oikeudelliseen sääntelyyn sekä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön.

Näitä tarjoamme

Konsultoimme asiakkaitamme päivittäin moninaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Palvelemme joustavasti ja tehokkaasti. Asiakkaamme etu on aina etusijalla, ja pystymme tarjoamaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Tarjoamme oikeudellista konsultaatiota muun ohella seuraavilla aihealueilla.

Työoikeudellinen konsultaatio

Organisaation muutosprosessit

Työ- ja johtajasopimukset

Työsuhteen päättämistilanteet

Työsuojelu ja työturvallisuus

Julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeoikeus

Työoikeudelliset riitaprosessit

Koulutus

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.

Työoikeudelliset kysymykset ovat monitahoisia, vaikka saattavat näyttää yksinkertaisilta. Ne vaativat työoikeuden eri osa-alueiden monipuolista ja syvää osaamista. Työoikeustiimimme on rakennettu vahvoista ja kokeneista tekijöistä. Ota yhteyttä!