Hallinnanjakosopimus

Hallinnanjakosopimuksella sovitaan maa-alueen käytöstä ja hallinnasta kyseisen maa-alueen omistajien kesken. Sopimus voi lisäksi koskea myös maa-alueella sijaitsevan rakennuksen hallintaa.

Maa-alueesta puhutaan lakikielessä yleensä termillä ”kiinteistö”. Arkikielessä taas kiinteistöllä saatetaan tarkoittaa kiinteää rakennusta ja/tai siihen liittyvää maa-aluetta.

 

Hallinnanjakosopimuksessa voidaan säädellä yksityiskohtaisesti alueiden käytöstä, yhteisistä alueista, erillisistä alueista sekä esimerkiksi kulkuväylistä ja maa-alueen hoidosta aiheutuvien kustannusten kattamisesta.

Lisäksi kehityksen kohteena olevan maa-alueen osalta voi joskus olla tarpeen sopia maa-alueen omistajien kesken tulevasta rakentamisesta sekä myötävaikuttamisesta rakennuslupaan.

Kun hallinnanjakosopimus on kirjattu, se sitoo myös maa-alueen tai sen osan uutta omistajaa. Kirjaamaton hallinnanjakosopimus ei sido uutta omistajaa, ellei uusi omistaja ole ennen luovutusta tullut tietoiseksi hallinnanjakosopimuksen sisällöstä.

Tärkeitä muistettavia asioita hallinnanjakosopimusta tehdessä ovat mm. seuraavat:

  • Sopimuksen yhteydessä on hyvä olla selventävä karttaliite, mikäli sopimuksella halutaan sopia eri alueiden hallinnasta tarkasti.
  • Rakentamiseen ja toimenpidelupiin suhtautuminen osapuolten kesken.
  • Käyttöoikeudet ja kunnossapitovastuut sekä menettely, mikäli vastuita laiminlyödään.
  • Onko hallinnanjakosopimus voimassa toistaiseksi vai määräajan.
  • Osapuolten keskinäistä riidan ratkaisua koskeva lauseke.

Hallinnanjakosopimus kirjataan maa-alueeseen kohdistuvana erityisenä oikeutena lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, jota ylläpitää Maanmittauslaitos. Kun hallinnanjakosopimus on kirjattu, maa-alueeseen voidaan kohdistaa kiinnitykset vain koskien yhteisomistajien määräosia (1/2 jne.) eikä kiinnitystä voida vahvistaa koko maa-alueelle.

Näitä tarjoamme

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja kokemuksella kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla.

Asuntokauppaan liittyvät asiat

Kiinteistökauppaan liittyvät asiat

Asunto-osakeyhtiöasiat

Rakentamiseen liittyvät asiat

Vuokrasuhdeasiat

Kosteus- ja homevaurioihin liittyvät asiat

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.