Muotovaatimus

Kiinteistön kauppa on määrämuotoinen oikeustoimi. Samat muotomääräykset koskevat myös vaihtoa ja lahjaa. Muotovaatimus koskee myös kiinteistön kaupan purkua.

Kiinteistön vuokraoikeuden kauppaa muotomääräykset sen sijaan eivät koske.

Muotovaatimuksista säädetään maakaaressa. Maakaaren mukaan kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti. Myyjän ja ostajan tai näiden edustajan tulee allekirjoittaa kauppakirja kaupanvahvistajan läsnä ollessa. Kauppakirjasta on käytävä ilmi kaupan osapuolet ja kohde sekä kauppahinta tai muu vastike sekä luovutustarkoitus.

Muotomääräysten noudattamatta jättäminen aiheuttaa kiinteistön kaupan pätemättömyyden eikä saannolle myönnetä lainhuutoa.

Näitä tarjoamme

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja kokemuksella kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla.

Asuntokauppaan liittyvät asiat

Kiinteistökauppaan liittyvät asiat

Asunto-osakeyhtiöasiat

Rakentamiseen liittyvät asiat

Vuokrasuhdeasiat

Kosteus- ja homevaurioihin liittyvät asiat

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.