Sopimukset työsuhteen päättymisen yhteydessä

Mitä tarkoitetaan päättämissopimuksella?

Toisinaan työsuhteen päättämisestä tai päättämisen yhteydessä noudatettavista ehdoista sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken erillisellä sopimuksella. Päättämissopimukset ovat usein molempien osapuolten kannalta varteenotettava vaihtoehto, vaikka lailliset edellytykset päättämiselle olisivat olemassa eikä tarvetta asiasta sopimiselle olisi.

Erilaisia sopimuksia voidaan tehdä niin henkilöön liittyvissä kuin taloudellis-tuotannollisissa päättämistilanteissa. Taustalla olevat perusteet vaikuttavat sopimisessa noudatettavaan menettelyyn, sopimisen ajoitukseen ja sopimuksen sisältöön.

Mitä hyötyä päättämissopimuksesta on?

Sopiminen tuottaa monenlaisia hyötyjä sekä työnantajalle että työntekijälle. Sopimalla osapuolten välinen suhde ja mahdolliset erimielisyydet sekä päättymisen yhteydessä noudatettavat menettelytavat ja ehdot saadaan ratkaistua sovinnollisesti. Tällöin vältetään mahdollinen pitkäkestoinen ja lopputulokseltaan epävarma riita ja julkinen oikeudenkäynti.

Milloin päättämissopimus voidaan tehdä?

Sopia voidaan työsuhteen vielä ollessa voimassa. Mikäli työsuhteen päättämisestä on erimielisyys ja asia sovitaan työsuhteen jo päätyttyä, kyse ei ole enää päättämissopimuksesta, vaan sovintosopimuksesta., Tilanteet ja tarpeet sopimiselle vaihtelevat, ja sopimus neuvotellaan ja laaditaan tapauskohtaisesti kunkin tilanteen erityispiirteet ja sopijapuolten olosuhteet huomioiden.

Mistä päättämissopimuksessa voidaan sopia?

Harkittavaksi tulevat ehdot muun muassa työsuhteen päättymisen ajankohdasta, työntekovelvoitteesta, erokorvauksesta ja sen suuruudesta, kilpailukiellosta, viestinnästä tai salassapidosta. Lisäksi on syytä huomioitava myös erilaiset vaikutukset työntekijän työttömyys- tai eläketurvaan.

Työoikeudellinen sääntely on työntekijän suojaksi valtaosin pakottavaa. Puutteellisesti, väärin tai lainvastaisesti laadittu sopimus saattaa aiheuttaa osapuolten tarkoituksen vastaisen lopputuloksen taikka olla mitätön, kohtuuton tai vaikutukseton. Erityisesti julkisyhteisöjen kohdalla voi tulla arvioitavaksi myös erokorvauksen tai ”kultaisen kädenpuristuksen” hyväksyttävyys ja päättämissopimusta solmittaessa tulee ymmärtää sen vaikutukset työttömyysturvaan. Asiantuntemattomasti laadittu sopimus voi johtaa riitaan sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta.

Päättämissopimuksesta neuvotteleminen ja sen laatiminen vaativat vahvaa erityisosaamista. Avustamme asiakkaitamme työsuhteen päättämistä koskevassa oikeudellisessa arviossa, sopimusneuvotteluissa sekä sopimusten laadinnassa.

Näitä tarjoamme

Konsultoimme asiakkaitamme päivittäin moninaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Palvelemme joustavasti ja tehokkaasti. Asiakkaamme etu on aina etusijalla, ja pystymme tarjoamaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Tarjoamme oikeudellista konsultaatiota muun ohella seuraavilla aihealueilla.

Työoikeudellinen konsultaatio

Organisaation muutosprosessit

Työ- ja johtajasopimukset

Työsuhteen päättämistilanteet

Työsuojelu ja työturvallisuus

Julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeoikeus

Työoikeudelliset riitaprosessit

Koulutus

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.

Työoikeudelliset kysymykset ovat monitahoisia, vaikka saattavat näyttää yksinkertaisilta. Ne vaativat työoikeuden eri osa-alueiden monipuolista ja syvää osaamista. Työoikeustiimimme on rakennettu vahvoista ja kokeneista tekijöistä. Ota yhteyttä!