Sopimukset työsuhteen päättymisen yhteydessä

Toisinaan työsuhteen päättämisestä tai päättämisen yhteydessä noudatettavista ehdoista sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken erillisellä sopimuksella. Päättämissopimukset ovat usein molempien osapuolten kannalta varteenotettava vaihtoehto, vaikka lailliset edellytykset päättämiselle olisivat olemassa eikä tarvetta asiasta sopimiselle olisi.

Erilaisia sopimuksia voidaan tehdä niin henkilöön liittyvissä kuin taloudellis-tuotannollisissa päättämistilanteissa. Taustalla olevat perusteet vaikuttavat sopimisessa noudatettavaan menettelyyn, sopimisen ajoitukseen ja sopimuksen sisältöön.

Sopiminen tuottaa monenlaisia hyötyjä sekä työnantajalle että työntekijälle. Sopimalla osapuolten välinen suhde ja mahdolliset erimielisyydet sekä päättymisen yhteydessä noudatettavat menettelytavat ja ehdot saadaan ratkaistua sovinnollisesti. Tällöin vältetään mahdollinen pitkäkestoinen ja lopputulokseltaan epävarma riita ja julkinen oikeudenkäynti.

Sopia voidaan työsuhteen vielä ollessa voimassa, työsuhteen päättämisen yhteydessä, päättämisen jo riitauduttua tai myöhemmin oikeudenkäynnin aikana. Tilanteet ja tarpeet sopimiselle vaihtelevat, ja sopimus neuvotellaan ja laaditaan tapauskohtaisesti kunkin tilanteen erityispiirteet ja sopijapuolten olosuhteet huomioiden.

Harkittavaksi tulevat ehdot muun muassa työsuhteen päättymisen ajankohdasta, työntekovelvoitteesta, erokorvauksesta ja sen suuruudesta, kilpailukiellosta, viestinnästä tai salassapidosta. Lisäksi on huomioitava myös erilaiset vaikutukset työttömyys- tai eläketurvaan.

Työoikeudellinen sääntely on työntekijän suojaksi valtaosin pakottavaa. Puutteellisesti, väärin tai lainvastaisesti laadittu sopimus saattaa aiheuttaa osapuolten tarkoituksen vastaisen lopputuloksen, olla mitätön tai vaikutukseton. Asiantuntemattomasti laadittu sopimus voi johtaa riitaan sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta.

Päättämissopimuksesta neuvotteleminen ja sen laatiminen vaativat vahvaa erityisosaamista. Avustamme asiakkaitamme työsuhteen päättämistä koskevassa oikeudellisessa arviossa, sopimusneuvotteluissa sekä sopimusten laadinnassa.

Asiantuntevaa apua työoikeudellisiin kysymyksiin:

Työoikeus

Työsuhteen päättämistilanteet

Työsuhteen päättäminen työntekijästä aiheutuvasta syystä
Tuotannollis-taloudelliset irtisanomistilanteet ja lomauttaminen
Sopimukset työsuhteen päättymisen yhteydessä

Asiantuntijamme työoikeudellisissa asioissa:

Anssi Kriikkula

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen kandidaatti

anssi.kriikkula@roihulaw.fi
+358 40 516 5991
Lue lisää

Joel Uusi-Oukari

Osakas, asianajaja, oikeustieteen maisteri, kauppatieteiden maisteri

joel.uusi-oukari@roihulaw.fi
+358 40 866 8629
Lue lisää

Toni Sortti

Osakas, toimitusjohtaja, asianajaja, varatuomari

toni.sortti@roihulaw.fi
+358 40 413 7238

Lue lisää

Maria Penttilä

Maria Penttilä

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen kandidaatti

maria.penttila@roihulaw.fi
+358 50 324 2846
Lue lisää

Salla Pyymäki

Osakas, asianajaja, oikeustieteen maisteri, filosofian maisteri

salla.pyymaki@roihulaw.fi
+358 40 521 1751
Lue lisää

Meri-Tuuli Vuotari

Counsel, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen maisteri

Työvapaalla

 

 

 

Liisa Reunamäki

Liisa Reunamäki

Lupalakimies, oikeustieteen maisteri, musiikin maisteri

+358 40 725 5487
Lue lisää

Liisa Reunamäki

Hanna Lahti

Lakimies, varatuomari, oikeustieteen maisteri

Työvapaalla

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Asiantuntevaa apua