Fyysinen ja henkinen työturvallisuus

Konsultoimme ja koulutamme yrityksiä työturvallisuusasioissa. Asiakkainamme on erikokoisia yrityksiä, mukaan lukien useita johtavia yrityksiä teollisuuden ja tuotannon eri aloilta. Pyrkimyksemme on auttaa asiakkaitamme edistämään työturvallisuutta työpaikalla ja ennaltaehkäisemään työturvallisuusriskejä. Tavoitteenamme on se, että asiakas onnistuu minimoimaan työn mahdollisesti aiheuttamat riskit työturvallisuudelle ja työhyvinvoinnille, välttää ongelmatilanteiden syntymisen sekä viime kädessä viranomaistutkintaan ja rikosprosessiin päätymisen.

Uskomme, että työturvallisuuteen liittyvien konfliktitilanteiden välttäminen on asiakkaalle myös selkeä liiketoiminnallinen etu. Vastuullinen työturvallisuusasioista huolehtiminen parantaa ja pitää yllä hyvää työilmapiiriä ja luo positiivista yrityskuvaa. Tämän lisäksi se vähentää konkreettisesti kustannuksia, kun esimerkiksi sairauspoissaolot vähenevät eikä yritykselle aiheudu mahdollisia pitkiä ja kalliita oikeusprosesseja.

Työturvallisuusasioihin keskittyminen ennaltaehkäisee tapaturmia, ja sillä on vaikutusta myös mahdollisessa tapaturmatilanteessa työnantajan vastuuseen. Koulutamme yrityksiä työnantajan juridisen ja rikosoikeudellisen vastuun keskeisistä kysymyksistä. Pienillä muutoksilla yrityksen käytännöissä voi olla suuri merkitys yrityksen työturvallisuustason, työskentelyilmapiirin ja myös eri toimijoiden vastuiden kannalta.

Näitä tarjoamme

Konsultoimme asiakkaitamme päivittäin moninaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Palvelemme joustavasti ja tehokkaasti. Asiakkaamme etu on aina etusijalla, ja pystymme tarjoamaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Tarjoamme oikeudellista konsultaatiota muun ohella seuraavilla aihealueilla.

Työoikeudellinen konsultaatio

Organisaation muutosprosessit

Työ- ja johtajasopimukset

Työsuhteen päättämistilanteet

Työsuojelu ja työturvallisuus

Julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeoikeus

Työoikeudelliset riitaprosessit

Koulutus

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.

Työoikeudelliset kysymykset ovat monitahoisia, vaikka saattavat näyttää yksinkertaisilta. Ne vaativat työoikeuden eri osa-alueiden monipuolista ja syvää osaamista. Työoikeustiimimme on rakennettu vahvoista ja kokeneista tekijöistä. Ota yhteyttä!