Hallitus ja isännöitsijä

Hallitus johtaa yhtiön käytännön toimintaa

Yhtiöllä on oltava hallitus, joka johtaa yhtiön käytännön toimintaa. Hallituksen tehtäviin kuuluu huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan järjestämisestä. Vähäisempiin toimiin hallitus voi ryhtyä hyväksytyn talousarvion puitteissa. Hallitus ei voi kuitenkaan ilman yhtiökokouksen päätöstä ryhtyä toimiin, jotka ovat epätavallisia tai laajakantoisia taikka vaikuttavat olennaisesti asumiseen tai asumiskustannuksiin.

Hallitukseen on valittava kolmesta viiteen varsinaista jäsentä, ellei asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin edellyttää, että hallituksen jäseniä on oltava paikalla enemmänkin. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, ellei yhtiöjärjestys edellytä määräenemmistöä.

Isännöitsijä on taloyhtiön toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla isännöitsijä, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai yhtiökokous niin päättää. Hallitus valitsee isännöitsijän ja valvoo hänen toimintaansa. Isännöitsijä on ikään kuin taloyhtiön toimitusjohtaja. Hän huolehtii hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti yhtiön juoksevasta, päivittäisestä hallinnosta.

Yhtiön johdon vahingonkorvausvastuu

Hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Sekä hallitus että isännöitsijä ovat asunto-osakeyhtiölain mukaan velvollisia korvaamaan tehtävässään huolimattomuudellaan aiheuttamansa vahingot.

Näitä tarjoamme

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja kokemuksella kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla.

Asuntokauppaan liittyvät asiat

Kiinteistökauppaan liittyvät asiat

Asunto-osakeyhtiöasiat

Rakentamiseen liittyvät asiat

Vuokrasuhdeasiat

Kosteus- ja homevaurioihin liittyvät asiat

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.