Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajan asema

Osakkeenomistajat omistavat osakkeita, jotka yksin tai yhdessä oikeuttavat yhtiöjärjestyksessä määrätyn huoneiston taikka muun rakennuksen tai kiinteistön osan hallintaan. Osakeomistus tuottaa määrätyt oikeudet ja velvollisuudet yhtiössä. Keskeisimpiä osakkaan oikeuksia huoneiston hallinnan lisäksi ovat äänioikeus yhtiökokouksessa ja oikeus moittia yhtiökokouksen päätöstä. Velvollisuuksista merkittävin taas on vastikkeenmaksuvelvollisuus.

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Jokaisella osakkaalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja pyytää hallitukselta ja isännöitsijältä tarkentavia tietoja käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistajalla on myös oikeus vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä sekä saada yhtiökokoukselle kuuluva asia kokouksessa käsiteltäväksi.

 

Yhdenvertaisuusperiaate

Osakkaat ovat yhdenvertaisia keskenään. Toisin sanoen ketään osakkeenomistajaa ei saa suosia toisen osakkeenomistajan tai yhtiön kustannuksella. Yhtiökokous ei saa tehdä yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista päätöstä, ellei osakkeenomistaja, jonka kustannuksella epäoikeutettua etua tuotetaan, anna siihen suostumustaan.

Näitä tarjoamme

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja kokemuksella kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla.

Asuntokauppaan liittyvät asiat

Kiinteistökauppaan liittyvät asiat

Asunto-osakeyhtiöasiat

Rakentamiseen liittyvät asiat

Vuokrasuhdeasiat

Kosteus- ja homevaurioihin liittyvät asiat

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.