Huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan

Hallitus johtaa yhtiön käytännön toimintaa

Asunto-osakeyhtiölaissa on määritelty yksityiskohtaisesti haltuunoton edellytykset sekä haltuunottomenettelyn kulku määräaikoineen. Yhtiökokous voi päättää osakkaan huoneiston hallintaanotosta esimerkiksi siksi, että osakkeenomistaja on laiminlyönyt toistuvasti vastikkeenmaksun tai huoneistossa vietetään jatkuvasti häiritsevää elämää. Hallintaanotto on mahdollista tehdä enintään kolmen vuoden ajaksi.

Osakkeenomistajalle on ennen hallintaanottopäätöksen tekemistä annettava hallituksen kirjallinen varoitus. Mikäli osakkeenomistaja ei tämän jälkeen korjaa menettelyään, voidaan asia viedä yhtiökokoukseen.

Yhtiökokouksen päätös hallintaanotosta on annettava todisteellisesti tiedoksi osakkaalle, vuokralaiselle ja muulle huoneiston käyttöoikeuden saaneelle. Mikäli osakkeenomistaja katsoo, että hallintaanotto on perusteeton, voi hän 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista vaatia käräjäoikeudessa yhtiökokouksen päätöksen julistamista pätemättömäksi.

Näitä tarjoamme

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja kokemuksella kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla.

Asuntokauppaan liittyvät asiat

Kiinteistökauppaan liittyvät asiat

Asunto-osakeyhtiöasiat

Rakentamiseen liittyvät asiat

Vuokrasuhdeasiat

Kosteus- ja homevaurioihin liittyvät asiat

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.