Yhtiövastike

Osakkeenomistajan maksuvelvollisuus

Osakkeenomistajan keskeisin velvollisuus on maksaa yhtiön menojen kattamiseksi vastiketta. Yhtiövastike ei ole korvaus huoneiston käyttämisestä, vaan se on osakkeenomistajan osuus yhtiön kuluista. Osakkaan huoneisto voidaan tietyin edellytyksin ottaa yhtiön hallintaan määräajaksi, mikäli osakas toistuvasti laiminlyö vastikkeen maksamisen.

Erilaiset vastikkeet

Yhtiöjärjestyksessä määrätään yhtiövastikkeen maksuperusteesta eli siitä, miten vastike määräytyy. Maksuperusteena voi olla esimerkiksi huoneiston pinta-ala, osakkeiden lukumäärä tai veden kulutus. Eri menoja varten voi olla eri maksuperusteita ja on myös mahdollista määrätä, että osa osakkeenomistajista ei osallistu tiettyjen yhtiön kulujen maksamiseen.

Asunto-osakeyhtiölaissa on listattu ne yhtiön menot, jotka yhtiövastikkeella voidaan kattaa. Näitä ovat kiinteistön yleisten kulujen lisäksi esimerkiksi kiinteistön ja rakennuksen kunnossapidosta tai perusparannuksista aiheutuvat menot. Yhtiöllä ei ole oikeutta periä osakkeenomistajilta muita maksuja kuin yhtiöjärjestyksen mukaista yhtiövastiketta tai muita lisämaksuja.

Tavallisesti yhtiövastike koostuu hoitovastikkeesta, pääomavastikkeesta ja erillisvastikkeista, kuten vesimaksuista. Hoitovastikkeella katetaan rakennuksen ja kiinteistön ylläpitoon liittyvät kustannukset. Mahdollinen pääomavastike kattaa yhtiön ottamien lainojen korkokuluja ja lainanlyhennyksiä.

Näitä tarjoamme

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja kokemuksella kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla.

Asuntokauppaan liittyvät asiat

Kiinteistökauppaan liittyvät asiat

Asunto-osakeyhtiöasiat

Rakentamiseen liittyvät asiat

Vuokrasuhdeasiat

Kosteus- ja homevaurioihin liittyvät asiat

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.