Yhtiöjärjestys

Yhtiön toiminnasta määrätään yhtiöjärjestyksessä. Yhtiöjärjestystä voidaan pitää niin sanotusti yhtiön sisäisenä lakina. Yhtiöjärjestyksen määräykset voivat poiketa asunto-osakeyhtiölain säännöksistä, ellei poikkeamista olla laissa siltä osin nimenomaisesti kielletty.

Yhtiöjärjestys sisältää määräyksiä esimerkiksi yhtiövastikkeesta, yhtiön hallinnosta ja yhtiökokoukseen liittyvistä menettelyistä. Yhtiöjärjestyksessä voidaan myös määrätä kunnossapitovastuun jakautumisesta yhtiön ja osakkeenomistajien välillä tai lunastusoikeudesta silloin, kun osakkeen tai osakkeiden omistusoikeus siirtyy.

Yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa ainoastaan yhtiökokouksen määräenemmistöllä, joka on kaksi kolmasosaa yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Joissakin tapauksissa vaaditaan lisäksi osakkeenomistajien suostumus.

Näitä tarjoamme

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja kokemuksella kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla.

Asuntokauppaan liittyvät asiat

Kiinteistökauppaan liittyvät asiat

Asunto-osakeyhtiöasiat

Rakentamiseen liittyvät asiat

Vuokrasuhdeasiat

Kosteus- ja homevaurioihin liittyvät asiat

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.