Vahingonkorvaus

Ostaja voi vaatia kiinteistön virheen johdosta hinnanalennuksen tai kaupan purun lisäksi vahingonkorvausta. Vahingonkorvausvastuu edellyttää myyjän tuottamusta eli tahallisuutta tai huolimattomuutta. Jos myyjä esimerkiksi laiminlyö tiedonantovelvollisuutensa, on hän menetellyt tuottamuksellisesti. Mikäli kyseessä puolestaan on salainen laatuvirhe, ei ostajalla ole oikeutta vahingonkorvaukseen.

Vahingonkorvaus käsittää täyden korvauksen kaikista vahingoista, jotka ovat syy-yhteydessä myyjän sopimusrikkomukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että vahingon tulee johtua kiinteistön virheestä. Tavallisimpia vahinkoja ovat sijaisasumiskulut ja korjauskustannukset.

Näitä tarjoamme

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja kokemuksella kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla.

Asuntokauppaan liittyvät asiat

Kiinteistökauppaan liittyvät asiat

Asunto-osakeyhtiöasiat

Rakentamiseen liittyvät asiat

Vuokrasuhdeasiat

Kosteus- ja homevaurioihin liittyvät asiat

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.