Esihenkilöiden kouluttaminen ja tuki

Organisaation muutosprosessin onnistumisessa kriittinen tekijä on usein henkilöstön sitoutuminen ja sitouttaminen prosessiin. Tässä avaintekijöitä ovat yleensä kaikki työnantajan edustajat ja lähiesihenkilöt, jotka vaikuttavat onnistumiseen toiminnallaan, esimerkillään ja asenteellaan. Muutos, johon voi liittyä esimerkiksi työvoiman vähentämistä, on joka tapauksessa henkisesti raskas koko henkilöstölle – myös esihenkilöille, vaikka heidän oma asemansa muutoksessa olisikin turvattu.

Henkilöstöhallinnon keskeinen merkitys

Henkilöstöhallinnon asiantuntijat ovat keskeisessä roolissa siinä, että prosessin suunnittelussa huomioidaan alusta saakka tarve myös henkiselle tuelle ennakollisesti ennen prosessin aloittamista, sen kuluessa ja muodollisen muutosprosessin jälkeen. Usein organisaation tuottavuuden ja hyvinvoinnin kannalta ratkaisevinta on huolehtia muutoksen jälkeen työyhteisöön jäävän henkilöstön sopeutumisesta ja sitoutumisesta uudenmuotoiseen toimintarakenteeseen ja mahdolliseen toiminta-ajatuksen sekä -kulttuurin muutokseen.

Työlainsäädännön tuntemuksen olennaisuus

Työnantajan edustajien ja lähiesihenkilöiden onnistumista omassa tehtävässään muutoksen keskellä helpottaa usein myös se, että heillä on riittävä osaaminen ja ymmärrys tilanteeseen soveltuvasta työlainsäädännöstä. Asiakkaamme ovat kokeneet hyödylliseksi sen, että kaikki työnantajan edustajat ja lähiesihenkilöt ovat saaneet koulutusta esimerkiksi yhteistoimintamenettelystä ja laillisista edellytyksistä työtehtävien muuttamiseen sekä työvoiman vähentämiseen. Näin on voitu myös pienentää merkittävästi muutosprosessiin liittyviä juridisia riskejä, kun kaikki esihenkilöt ovat ymmärtäneet, miten työnantajan edustajien on syytä prosessin kuluessa toimia ja miksi.

Meillä on kokemusta ja asiantuntevaa osaamista esihenkilöiden kouluttamisesta tavalla, joka huomioi paitsi juridiset seikat myös työyhteisön hyvinvoinnin muutostilanteissa.

Näitä tarjoamme

Konsultoimme asiakkaitamme päivittäin moninaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Palvelemme joustavasti ja tehokkaasti. Asiakkaamme etu on aina etusijalla, ja pystymme tarjoamaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Tarjoamme oikeudellista konsultaatiota muun ohella seuraavilla aihealueilla.

Työoikeudellinen konsultaatio

Organisaation muutosprosessit

Työ- ja johtajasopimukset

Työsuhteen päättämistilanteet

Työsuojelu ja työturvallisuus

Julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeoikeus

Työoikeudelliset riitaprosessit

Koulutus

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.

Työoikeudelliset kysymykset ovat monitahoisia, vaikka saattavat näyttää yksinkertaisilta. Ne vaativat työoikeuden eri osa-alueiden monipuolista ja syvää osaamista. Työoikeustiimimme on rakennettu vahvoista ja kokeneista tekijöistä. Ota yhteyttä!