Muutokset työsuhteen ehtoihin

Muutoksista työsuhteen ehtoihin voidaan sopia työnantajan ja työntekijän kesken. Työnantaja voi toteuttaa tiettyjä pienehköjä muutoksia työsuhteissa myös yksipuolisesti työnjohto-oikeutensa rajoissa. Tätä merkittävämmin ehtoja voidaan muuttaa irtisanomismenettelyä noudattaen joko yksittäisen työntekijän kanssa käytävissä neuvotteluissa tai osana laajempia muutosneuvotteluita. Oikean menettelytavan valinta on usein tulkinnanvaraista ja haastavaa.

Puutteellisen muutosprosessin riskit

Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä on olennaista selvittää tilanteeseen liittyvät oikeudelliset riskit ja oikeat toteuttamistavat. Puutteellisesti toteutetun muutosprosessin riskeinä ovat muun muassa väitteet sopimusrikkomuksesta, työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä tai yhteistoimintalain rikkomisesta sanktioineen. Lisäksi virheellinen menettely vaarantaa työyhteisön hyvinvoinnin ja työnantajan maineen.

Tukea muutosprosessin toteuttamiseen

Konsultoimme työoikeudellisten muutostarpeiden kartoittamisessa sekä asiakkaidemme tarpeisiin parhaiten sopivan lähestymistavan valinnassa ja toteuttamisessa. Avustamme myös muutoksia koskevissa neuvotteluissa ja asiakirjojen laadinnassa sekä mahdollisten erimielisyyksien ratkaisemisessa. Kokemuksemme mukaan muutosten toteuttamisessa on olennaista huomioida myös onnistuneen henkilöstöpolitiikan keskeinen merkitys yritystoiminnalle.

Näitä tarjoamme

Konsultoimme asiakkaitamme päivittäin moninaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Palvelemme joustavasti ja tehokkaasti. Asiakkaamme etu on aina etusijalla, ja pystymme tarjoamaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Tarjoamme oikeudellista konsultaatiota muun ohella seuraavilla aihealueilla.

Työoikeudellinen konsultaatio

Organisaation muutosprosessit

Työ- ja johtajasopimukset

Työsuhteen päättämistilanteet

Työsuojelu ja työturvallisuus

Julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeoikeus

Työoikeudelliset riitaprosessit

Koulutus

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.

Työoikeudelliset kysymykset ovat monitahoisia, vaikka saattavat näyttää yksinkertaisilta. Ne vaativat työoikeuden eri osa-alueiden monipuolista ja syvää osaamista. Työoikeustiimimme on rakennettu vahvoista ja kokeneista tekijöistä. Ota yhteyttä!