Vuokratyövoiman tarjoaminen ja käyttäminen

Mitä on vuokratyö?

Vuokratyössä on kyse tilanteesta, jossa työnantaja (yleensä henkilöstönvuokrausyritys) siirtää työntekijän tämän suostumuksella toisen yrityksen (käyttäjäyritys) käyttöön. Tällöin käyttäjäyritykselle siirtyvät työnantajalle muutoin kuuluva oikeus johtaa ja valvoa työntekoa sekä muut työnantajavelvoitteet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin. Vuokratyövoimaa käytetään tyypillisesti oman työvoiman ohella esimerkiksi ruuhkahuippujen tasaamiseksi tai omien työntekijöiden poissaolojen aikana.

 

Vuokratyön kolme oikeussuhdetta

Vuokratyössä on kolme eri oikeussuhdetta:

  1. henkilöstönvuokrausyrityksen ja käyttäjäyrityksen välinen sopimussuhde,
  2. työntekijän työsuhde työnantajaansa eli henkilöstönvuokrausyritykseen sekä
  3. työntekijän suhde käyttäjäyritykseen, jolle työ tehdään.

Kaikkiin näihin liittyy huomioitavia oikeudellisia näkökohtia. Meillä on kokemusta kaikkiin kolmeen oikeussuhteeseen liittyvästä juridisesta konsultoinnista.

Henkilöstönvuokrausyrityksen ja käyttäjäyrityksen välisen sopimuksen laatiminen

Yritysten välisessä suhteessa on olennaista osapuolten välisen sopimuksen sisältö. Huolellisesti laadittu yhteistyö- tai toimeksiantosopimus ennaltaehkäisee riitoja ja antaa hyvän pohjan sujuvalle yhteistyölle. Sopimuksessa on hyvä sopia esimerkiksi työnantajavelvoitteiden jakautumisesta osapuolten kesken sekä palkkion määräytymisestä ja mahdollisuudesta korottaa sitä esimerkiksi työnantajakustannusten noustessa. On tärkeää määritellä myös osapuolten velvollisuus antaa tietoja ja menettely tilanteissa, joissa vuokratyöntekijän työsuoritus on puutteellinen.

Vuorotyöstä tehdään työsopimus

Vuokratyötä koskevasta työsopimuksesta on ilmettävä, että kyseessä on vuokratyö. Myös toimeksiantajan ja pääasiallisten työtehtävien nimeäminen on luonnollisesti tärkeää. Vuokratyösopimukset ovat usein määräaikaisia, jolloin lain edellyttämä perusteltu syy määräaikaiselle sopimukselle on määriteltävä työsopimuksessa. Jos määräaikaa ei ole sopimusta tehtäessä tiedossa, sopimukseen on kirjattava sen arvioitu kesto.

Vuokratyöntekijälle on tärkeä selvittää, miten työnantajavelvoitteet ovat jakautuneet työnantajan eli henkilöstönvuokrausyrityksen ja käyttäjäyrityksen kesken, esimerkiksi kenelle työntekijä toimittaa sairauslomatodistuksen.

Näitä tarjoamme

Konsultoimme asiakkaitamme päivittäin moninaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Palvelemme joustavasti ja tehokkaasti. Asiakkaamme etu on aina etusijalla, ja pystymme tarjoamaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Tarjoamme oikeudellista konsultaatiota muun ohella seuraavilla aihealueilla.

Työoikeudellinen konsultaatio

Organisaation muutosprosessit

Työ- ja johtajasopimukset

Työsuhteen päättämistilanteet

Työsuojelu ja työturvallisuus

Julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeoikeus

Työoikeudelliset riitaprosessit

Koulutus

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.

Työoikeudelliset kysymykset ovat monitahoisia, vaikka saattavat näyttää yksinkertaisilta. Ne vaativat työoikeuden eri osa-alueiden monipuolista ja syvää osaamista. Työoikeustiimimme on rakennettu vahvoista ja kokeneista tekijöistä. Ota yhteyttä!