Kansainväliset työnteon tilanteet

Minkä valtion lakia sovelletaan?

Työnantajien on kulloinkin ratkaistava muun muassa kysymys siitä, muodostuuko kansainvälisluonteinen työnteon tilanne. Pohdittavana voi olla esimerkiksi se, minkä valtion lakia tulee soveltaa ja mikä työehtosopimus tulee noudatettavaksi ─ jos tulee. Työnantajan on kansainvälisissä tilanteissa myös muun ohella otettava oikein huomioon ulkomaalaislaki ja laki lähetetyistä työntekijöistä.

Useiden asiakkaidemme toiminta on kansainvälistä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • Suomessa sijaitsee kansainvälisen konsernin tytäryhtiö tai sivuliike
  • Ulkomaalainen yhtiö lähettää työntekijöitä tilapäisesti työskentelemään Suomeen
  • Ulkomaalainen yhtiö ostaa suomalaisen yhtiön osakekannan tai liiketoiminnan
  • Suomalainen yhtiö lähettää työntekijöitä tilapäisesti työskentelemään EU-alueelle tai sen ulkopuolelle
  • Suomalaisella yhtiöllä on pysyvästi ulkomailla työskenteleviä työntekijöitä
  • Suomalainen yhtiö rekrytoi ulkomaalaisia työntekijöitä ja pohtii erilaisia tarkoituksenmukaisia työnteon muotoja
  • Suomalainen yhtiö haluaa laajentua ulkomaille, mutta se etsii keinoja laajentumiseen ilman omien työntekijöiden rekrytointia.

Avustamme asiakkaitamme tarkoituksenmukaisien työsopimusehtojen laadinnassa, mutta toisaalta myös epäselvissä tilanteissa, joissa ehdoista ei ole riittävän selkeästi sovittu etukäteen. Meillä on kokemusta myös edustajana toimimisesta tilanteissa, joissa kansainvälisellä asiakkaalla on tarve hankkia lakisääteinen edustaja Suomeen. Lisäksi avustamme tarvittaessa tilanteissa, joissa asian juridinen selvittäminen edellyttää toisen maan lainsäädännön sisällön selvittämistä, ja etsimme kuhunkin tilanteeseen tarkoituksenmukaisen yhteistyötahon. Avustamme asiakkaitamme myös silloin, kun sovitaan pelisäännöistä liittyen etätyöskentelyyn ulkomailla.

Näitä tarjoamme

Konsultoimme asiakkaitamme päivittäin moninaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Palvelemme joustavasti ja tehokkaasti. Asiakkaamme etu on aina etusijalla, ja pystymme tarjoamaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Tarjoamme oikeudellista konsultaatiota muun ohella seuraavilla aihealueilla.

Työoikeudellinen konsultaatio

Organisaation muutosprosessit

Työ- ja johtajasopimukset

Työsuhteen päättämistilanteet

Työsuojelu ja työturvallisuus

Julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeoikeus

Työoikeudelliset riitaprosessit

Koulutus

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.

Työoikeudelliset kysymykset ovat monitahoisia, vaikka saattavat näyttää yksinkertaisilta. Ne vaativat työoikeuden eri osa-alueiden monipuolista ja syvää osaamista. Työoikeustiimimme on rakennettu vahvoista ja kokeneista tekijöistä. Ota yhteyttä!