Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuojaan ja työntekijöiden yksityisyyden suojaan liittyvät kysymykset ovat kasvattaneet tärkeyttään läpi 2000-luvun. Niiden merkitys korostuu entisestään teknologian kehittyessä. Hyvin monissa työelämän ongelmatilanteissa joudutaan huomioimaan tietosuojaan liittyvät kysymykset. Tieto on arvokasta, ja tietosuojaan liittyvät kysymykset koskettavat jokaista meistä.

 

Tietosuoja ja perusoikeudet

Suomen perustuslain mukaan jokaisen yksityiselämä ja kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on turvattu. Työelämän tietosuojassa on kyse ennen kaikkea työntekijän perustuslain mukaisten oikeuksien ja työnantajan intressien yhteensovittamisesta.

Työntekijöiden henkilötietoja suojaava sääntely

Työntekijöiden yksityisyyden suojaa koskevia säännöksiä on useissa eri lähteissä ja säädöksissä. Lisäksi on oltava tietoinen EU-tason sääntelystä sekä oikeuskäytännöstä. Tärkeimpiä säädöslähteitä ovat EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), tietosuojalaki ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Nopeasti kehittyvänä oikeudenalana henkilötietojen suojaa koskeva sääntely lisääntyy, muuttuu ja uudistuu koko ajan. On ensiarvoisen tärkeää, että työnantaja hallitsee henkilötietojen käsittelyyn liittyvät perusperiaatteet, pystyy hyödyntämään niitä omassa liiketoiminnassaan ja siten välttämään mahdolliset karikot.

Tietosuojaan liittyviä tilanteita työelämässä

Tyypilliset tietosuojatilanteet työelämässä koskevat esimerkiksi työntekijästä kerättäviä tietoja, työntekijän sähköpostin käyttöä, teknistä valvontaa ja huumausainetestejä. Työnantaja ei saa käsitellä muita kuin työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja ja tiedot on kerättävä ensi sijassa työntekijältä itseltään. Jos tietoja kerätään muualta, siihen tarvitaan pääsääntöisesti työntekijän suostumus. Tiettyjen henkilötietojen kuten terveystietojen käsittely on sallittua ainoastaan laissa säädettyjen erityisten edellytysten täyttyessä.

Konsultoimme asiakkaitamme työelämän tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä vankalla ammattitaidolla. Voit kääntyä puoleemme missä tahansa yksityisyyden suojaan ja työelämän tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.

Näitä tarjoamme

Konsultoimme asiakkaitamme päivittäin moninaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Palvelemme joustavasti ja tehokkaasti. Asiakkaamme etu on aina etusijalla, ja pystymme tarjoamaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Tarjoamme oikeudellista konsultaatiota muun ohella seuraavilla aihealueilla.

Työoikeudellinen konsultaatio

Organisaation muutosprosessit

Työ- ja johtajasopimukset

Työsuhteen päättämistilanteet

Työsuojelu ja työturvallisuus

Julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeoikeus

Työoikeudelliset riitaprosessit

Koulutus

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.

Työoikeudelliset kysymykset ovat monitahoisia, vaikka saattavat näyttää yksinkertaisilta. Ne vaativat työoikeuden eri osa-alueiden monipuolista ja syvää osaamista. Työoikeustiimimme on rakennettu vahvoista ja kokeneista tekijöistä. Ota yhteyttä!