Immateriaalioikeudet työsuhteessa

Lainsäädännön lähtökohdat immateriaalioikeuksien siirtymisestä työsuhteessa

Tällä hetkellä lainsäädäntö ei anna täysin selvää vastausta kysymykseen siitä, kenelle kuuluvat oikeudet työsuhteen aikana laadittuihin tekijänoikeuksilla suojattuihin teoksiin. Tekijänoikeuslaki säätää ainoastaan työ- ja virkasuhteen aikana laadituista tietokoneohjelmista ja tietokannoista, joiden tekijänoikeudet siirtyvät lain mukaan työnantajalle.

 

Yleinen immateriaalioikeudellinen lähtökohta on, että oikeudet kuuluvat luonnolliselle henkilölle, joka on aikaansaanut suojatun tuotoksen. Toisaalta työoikeudellisesta näkökulmasta työn tulokset kuuluvat työnantajalle ja työntekijälle maksetaan työsuorituksesta vastikkeeksi palkka. Käsillä on ristiriita, joka on jollakin tapaa ratkaistava.

Tekijänoikeuksista on syytä sopia

Kun arvioidaan työntekijän tekijänoikeuksia, on ensiksi ratkaistava kysymys siitä, onko ylipäätään kysymys teoksesta, joka saa tekijänoikeudellista suojaa. Mikäli näin on, on pohdittava, millä perusteella työnantajalla voi olla oikeus käyttää teosta, muokata sitä ja siirtää oikeudet edelleen. Asiaa voidaan arvioida niin sanotun normaalikäyttösäännön nojalla, mutta tilanne saattaa joissain tilanteissa olla osapuolten kannalta tällöin epäselvä ja siten epätyydyttävä.

Jos mahdollista, asia kannattaa pyrkiä ratkaisemaan sopimuksin. Avustamme asiakkaitamme ennen työsuhteen alkua tai työsuhteen aikana tilanteessa, jossa osapuolet haluavat sopia oikeuksistaan. Avustamme asiakkaitamme myös silloin, kun asiasta syntyy sittemmin erimielisyyttä.

Muiden immateriaalioikeuksien asianmukainen huomioinen toimialan mukaisesti

Tekijänoikeuksien lisäksi on toimialan mukaan huomioitava myös muut immateriaalioikeudet, kuten patentit, mallit, tavaramerkit ja domainit eli verkkotunnukset, joita koskee oma lainsäädäntönsä. Lisäksi esimerkiksi työsuhdekeksintölaissa säädetään edellytyksistä, joilla työnantaja saa oikeuden työntekijän työsuhteessa tekemään keksintöön.

Näitä tarjoamme

Konsultoimme asiakkaitamme päivittäin moninaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Palvelemme joustavasti ja tehokkaasti. Asiakkaamme etu on aina etusijalla, ja pystymme tarjoamaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Tarjoamme oikeudellista konsultaatiota muun ohella seuraavilla aihealueilla.

Työoikeudellinen konsultaatio

Organisaation muutosprosessit

Työ- ja johtajasopimukset

Työsuhteen päättämistilanteet

Työsuojelu ja työturvallisuus

Julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeoikeus

Työoikeudelliset riitaprosessit

Koulutus

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.

Työoikeudelliset kysymykset ovat monitahoisia, vaikka saattavat näyttää yksinkertaisilta. Ne vaativat työoikeuden eri osa-alueiden monipuolista ja syvää osaamista. Työoikeustiimimme on rakennettu vahvoista ja kokeneista tekijöistä. Ota yhteyttä!