Tulospalkkio sekä vastaavat kannustin- ja sitouttamisjärjestelyt

Työnantajalla on usein tarve kannustaa työntekijöitään yhä parempiin suorituksiin ja sitouttaa heidät palvelukseensa kannustin- ja sitouttamisjärjestelyillä. Yksi keino tähän on sopia työntekijälle tavoitteiden saavuttamisen perusteella maksettavasta tulospalkkiosta. Tulospalkkion ohella tavallinen kannustin- ja sitouttamiskeino on optioiden tarjoaminen työntekijöille tavanomaisen palkan ja mahdollisesti myös tulospalkkion lisäksi.

Tulospalkkio-ohjelma työntekijäryhmille

Tulospalkkio-ohjelma on useita työntekijöitä varten laadittu ohjelma, jota sovelletaan tasapuolisesti kaikkiin sen piirissä oleviin työntekijöihin. Työnantajalla voi olla useita tulospalkkio-ohjelmia eri työntekijäryhmille. Tulospalkkion saaminen sidotaan asetettuihin tavoitteisiin, jotka voivat liittyä muun muassa työnantajan kokonaisliikevaihtoon tai tulokseen, yksittäisen yksikön tulokseen ja/tai työntekijän henkilökohtaiseen suoritukseen.

Tulospalkkioista sovittava huolellisesti epäselvyyksien välttämiseksi

Tulospalkkiosta saatetaan sopia työ- tai johtajasopimuksessa. Tulospalkkion ehdoista saatetaan sopia sopimuksessa yksityiskohtaisesti tai vain viittaamalla työnantajan yleiseen tulospalkkio-ohjelmaan. Tulospalkkioihin liittyy usein tulkintaerimielisyyksiä, joten niiden ehdot on syytä sopia tai määritellä kirjallisesti ja mahdollisimman selkeästi. Ehtojen sopimisen sijaan työnantaja voi yksipuolisesti määritellä tulospalkkion ehdot ja antaa ne todistettavasti tiedoksi niille työntekijöille ja johtajille, jotka ovat tulospalkkion piirissä. Sovittavia taikka määriteltäviä asioita ovat esimerkiksi:

  • tulospalkkion määräytymisen perusteet
  • mahdollinen tulospalkkion enimmäismäärä per työntekijä
  • tulospalkkion maksuaikataulu
  • tulospalkkion saamisen erityisedellytykset taikka rajoitukset, esimerkiksi voimassaoleva työsuhde maksuhetkellä
  • työntekijän mahdollisten poissaolojen vaikutus tulospalkkioon
  • työnantajan mahdollisuus yksipuolisesti muuttaa tulospalkkion ehtoja
  • työehtosopimusten soveltamiseen liittyvät kysymykset

Tulospalkkio-ohjelman laadinnassa on tärkeää arvioida myös verotusnäkökohdat sekä muun muassa se, kerryttääkö tulospalkkio työntekijän eläkettä ja otetaanko se huomioon vuosilomapalkan määräytymisessä.

Avustamme asiakkaitamme erilaisten kannustinjärjestelmien laadinnassa. Arvioimme asiakkaan kanssa yhdessä järjestelmän tavoitteet, joiden perusteella laadimme mahdollisimman selkeät ehdot. Avustamme asiakkaitamme myös järjestelmiin liittyvissä tulkintaongelmissa ja erimielisyystilanteissa.

Näitä tarjoamme

Konsultoimme asiakkaitamme päivittäin moninaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Palvelemme joustavasti ja tehokkaasti. Asiakkaamme etu on aina etusijalla, ja pystymme tarjoamaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Tarjoamme oikeudellista konsultaatiota muun ohella seuraavilla aihealueilla.

Työoikeudellinen konsultaatio

Organisaation muutosprosessit

Työ- ja johtajasopimukset

Työsuhteen päättämistilanteet

Työsuojelu ja työturvallisuus

Julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeoikeus

Työoikeudelliset riitaprosessit

Koulutus

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.

Työoikeudelliset kysymykset ovat monitahoisia, vaikka saattavat näyttää yksinkertaisilta. Ne vaativat työoikeuden eri osa-alueiden monipuolista ja syvää osaamista. Työoikeustiimimme on rakennettu vahvoista ja kokeneista tekijöistä. Ota yhteyttä!